Kurser

Kurser i IT Arkitektur i samarbejde med Dansk IT

Staun&Stender tilbyder åbne kurser for almindelig tilmelding indenfor enterprise- og it-arkitektur, og vi tilbyder lukkede virksomhedskurser tilpasset jeres specifikke behov indenfor strategi, enterprise- og virksomhedsarkitektur, eller metodekurser i ArchiMate, TOGAF, mv.

Med eksamen og certificering af Dansk IT, afholder vi åbner kurser på dansk  indenfor på Foundationniveau på følgende datoer:

  • TBD 2023 (København)

Staun&Stender tilbyder endvidere kurser gennem Global Knowledge.

IT-Arkitekt – Foundation 3 dages kursus

Kursusformål:

Lær at forstå de overordnede termer og begreber omkring IT-arkitektur. Hvad er begreberne? Hvor finder man mere information om disse termer? Og hvordan bruges det i projekt- og udviklingsarbejde?

Kurset giver et hurtigt overblik omkring de typiske arkitekturroller, de typiske processer og arbejdsopgaver, og kurset giver dig en grundlæggende begrebsforståelse af de gænge rammeværker som TOGAF, ArchiMate, BPMN, DMN samt det danske fællesoffentlige digital arkitekturrammeværk. Kurset henvender sig til alle, der gerne vil vide mere omkring IT-arkitektur.

Kurset:

Der er tale om et 3-dages kursus, med efterfølgende eksamen som afslutning på kurset.

Kurset er det indledende kursus med certificering af Dansk IT, som giver dig mulighed for at komme videre på efterfølgende Practioner-kurser indenfor Enterprise-arkitektur, Systemarkitektur eller teknologiarkitektur.

Kurset udbydes som åbent kursus på dansk, men lukkede kurser kan arrangeres på engelsk.

Kurset vil blive afholdt fysisk, og vi beder alle deltagere om at have et gyldigt coronapas med.

Dansk IT Arkitektur Foundation Kompetencebeskrivelse

Målgruppen:

Alle med interesse for IT og IT-planlægning og IT-projektarbejde kan deltage. Kurset sigter på at introducere begreber, termer og processer, der hjælper til med at digitalisere forretningsgange og skabe bedre forståelse for den værktøjskasse, som arkitekter kan arbejde med, for at hjælpe udvikling og strategiarbejdet i virksomheder. Måske du allerede har en rolle som IT-arkitekt eller ekspert på et løsningsområde, måske du stræber efter at få den fulde certificering på arkitekturområdet fra Foundation, videre til Practioner og til Master. Med en formel certificering på din arkitekturviden, kan du aktivt bidrage til bedre projekter og IT-udvikling. Kurset henvender sig til alle, der bevæger sig i grænsefeltet imellem teknik og forretning.

Arkitekturroller:

Dette kursus er designet til at give kursisten en basisviden omkring arkitektur arbejdet, der sættes blandt andet fokus på teori, praksis og hvilke arkitekturroller, som findes. Dette er funderet i en kombination af TOGAF, FDA og Dansk ITs Arkitekturrolle (tidligere OIO):

  • IT-arkitekten
  • Enterprisearkitekten
  • Forretningsarkitekten
  • Applikationsarkitekten
  • Løsningsarkiteken
  • Teknologiarkitekten
  • Dataarkitekten

Kursusmateriale

Kursusmaterialet består af eget udviklet kursusmateriale, som er suppleret med relevante materialer fra bl.a. Dansk IT. Materialet foreligger skriftligt, og det fremsendes ca. 10 dage før kursusafholdelse. Alt efter kursistens forudgående viden, må det forventes at bruge nogle få timer på egenlæsning før fremmøde. Der vedlægges en læseplan til kursister. Kursister bedes selv medbringe laptop og strøm til kurset. Dette er grundet de fleste kilder findes online og den endelige eksamen vil skulle tages gennem Dansk ITs test portal; Hvis kursisten ikke har mulighed for at medbringe egen laptop, har Staun&Stender en begrænset mængde til låns.

Certificering

Kurset er det indledende kursus med certificering af Dansk IT.

Der planlægges eksamen med certficering af Dansk IT på kursusdag 3, svarende til sidstedagen af kurset. Det er frivilligt at tage certificeringen, som gennemføres som en multiple-choice. Der tillægges en certificeringspris, som er ekstra i forhold til kursusprisen. Kursusprisen indeholder forplejning, og er excl. moms. Du tilmeldes automatisk til certificering, med mindre du fravælger dette ved kursustilmelding. Selve eksamen tager 60 minutter – dog kan der dispenseres med ekstra 15 minutter, hvis dansk ikke er dit modersmål. Eksamen foregår på dansk, og du består når du kan svare rigtigt på 65% af spørgsmålene.

 

Undervisere

Undervisningen varetages af erfarne undervisere som kender både til teori og praksis gennem konsulentopgaver, undervisning og censoropgaver.  Alle undervisere er certificerede IT-Arkitekter og akkrediterede undervisere godkendt af Dansk IT.

Har du spørgsmål til kurset, så kontakt os inden tilmelding:

Kirsten Nielsen Christensen

Management Consultant

M: +45 28 927 646

E: Kirsten.Christensen@staunstender.com

 

Tilmelding:

Kurset har en fast pris af kr. 14500 per deltager, hertil et gebyr for eksamen og certificering. 

Ved tilmelding til kurserne, forventes disse at kunne foregå fysisk, men vil hvis det skønnes nødvendigt blive omlagt til virtuel undervisning. Ellers vil kursuslokation være ved Hellerup Station (København).

Før kursusstart fremsendes faktura.

Sikr dig plads på kurset, bestil det i dag.

 

Grundet Covid-19 situationen vil beder vi alle medbringe et gyldigt coronapas ved fremmøde.